SONOSKILLS HR

SonoSkills

ZAŠTO MIŠIĆNO-KOŠTANI ULTRAZVUK?

Primjena dijagnostičkog ultrazvuka mišićno-koštanog sustava (MSKUZV) sve više je zastupljena u sklopu primarne zdravstvene zaštite, prvenstveno od strane fizioterapeuta, fizijatara, ortopeda, LOM, kao i drugih zdravstvenih profesija usko povezanih sa mišićno-koštanim sustavom. Razlozi su jasni:

 • Povečanje kvalitete kliničkog pristupa i dijagnostike. Vaš profesionalni pristup, kvaliteta i mogučnosti se povečavaju, ali utječete i na razinu svoje privatne prakse, ordinacije i sl. Rezultat toga je podizanje razine usluge te brži i kvalitetniji pristup pacijentu.
 • Mišićno-koštanim ultrazvukom pripremate se za budučnost, u kojoj će zdravstveni profesionalci primarne razine zdravstvene zaštite morati preuzeti dio usluga trenutno dostupnih samo u sklopu drugih razina zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita pacijenata mora biti brža, jednostavnija i jeftinija!

ZAŠTO IZABRATI SONOSKILLSOVU EDUKACIJU?

 • Naši tečajevi prate visoke standarde kvalitete i temeljeni su na najnovijim "evidence-based" dostignućima
 • Naš tim čine kvalificirani i visoko educirani stručnjaci na području mišićno-koštanog ultrazvuka
 • Sve naše tečajeve prati e-learning interaktivna platforma

Radionica MSK ultrazvuka Level 0 edukacija predstavlja jednodnevnu edukaciju koja je namjenjena svima onima koji nemaju namjeru svakodnevno raditi dijagnostiku MSK sustava, već se žele upoznati sa mogučnistima MSK ultrazvuka. U sklopu radionice polaznici će naučiti prepoznati različite dijelove tkiva na ultrazvuku kao i primjenu istoga u svakodnevnoj parksi.

Edukacija Level 0 se sastoji od:

E-learning platforma – prije početka edukacije potrebno je pogledati video prikaze sa naše e- learning platforme. Uplatom kotizacije dobiti ćete pristup našoj platformi. Online edukacija uključuje 17 video prikaza visoke kvalitete ukupnog trajanja oko 4 sata o uvodu u mišićno koštani ultrazvuk.

Teorijski dio (4h) – na prvom dijelu edukacije proći ćemo kratke osnove teorijskog dijela (terminologija, tehnologija, uređaji i postavke, sonde, orijentacija sonde, primjena u kliničkoj praksi, prednosti i mane), te prikaz anatomskih struktura na ultrazvuku (nijanse sive boje, vizualizacija kosti, tetive, mišića, živca)

Praktični dio (4h) – Praktični dio edukacije podrazumijeva rad u malim grupama (2-3 polaznika po jednom aparatu) na uređajima za ultrazvučnu dijagnostiku (primjeri/protokoli skeniranja 4-5 struktura predefiniranih programom)

Na ovom tečaju dobiti ćete temeljna znanja o mišićno-koštanom ultrazvuku. Tečaj je podijeljen u 2 dijela od kojih svaki traje po 3 dana. Kako bi uspješno završili osnovni tečaj morate prisustvovati na svih 6 dana tečaja.

Ukupan broj sati video prikaza anatomije, patologije te protokola na e-learning platformi iznosi čak 170 sati

Prvi dio MSKUZV – gornji ekstremiteti

e-Learning:

 • Uvod u mišićno koštani ultrazvuk
 • Anatomija mišićno koštanog sustava
 • Protokoli skeniranja
 • Patologija MSK sustava


Prvi dan:

 • Uvod u mišićno-koštani ultrazvuk (opcije, uređaji, postavke…)
 • Anatomija i patologija ramena te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični dio (m.biceps, m.supraspinatus, m.subscapularis, m.infraspinatus, m.teres minor, m pectoralis. AC zglob, AC i CA lig. SASD burza…)

Drugi dan:

 • Kratki osvrt na prošli dan
 • Anatomija i patologija lakta te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični dio (lateralni, medijalni, anteriorni te posteriorni prikaz mišića tetiva, ligamenata, zglobnog prostora te živčanih struktura)

Treći dan:

 • Kratki osvrt na prošli dan
 • Anatomija i patologija šake te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični dio (ekstenzorni comp. I-VI, anteriorni prikaz, karpalni i ulnarni tunel…)

Drugi dio MSKUZV – donji ekstremiteti

e-Learning:

 • Uvod u mišićno koštani ultrazvuk
 • Anatomija mišićno koštanog sustava
 • Protokoli skeniranja
 • Patologija MSK sustava

Prvi dan:

 • Anatomija i patologija koljena te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični dio. (Suprapatelarni, infrapatelarni, lateralni, medijalni te dorzalni prikaz struktura koljenog zgloba)

Drugi dan:

 • Anatomija i patologija skočnog zgloba te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični dio.

Treći dan:

 • Anatomija i patologija kuka te prikaz istoga na ultrazvuku. Teorijski i praktični dio. (lateralni, medijalni, anteriorni te posteriorni prikaz mišića tetiva, ligamenata, zglobnog prostora te živčanih struktura)

med_expert 

SONOSKILLS HR

SonoSkills HR dio je vodeće Svjetske ustanove na polju edukacije iz MSK dijagnostičkog ultrazvuka. U regiji djelujemo od 2015.g, i do sada smo zajedno sa partnerima organizirali preko 40 osnovnih i naprednih edukacije. Osim naših popularnih "Hands-on" edukacija, organiziramo i online webinare te sudjelujemo u svakodnevnoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji naših polaznika

SONOSKILLS

 • EDUKACIJE
 • O NAMA
 • NAJAVE EDUKACIJA
 • KONTAKT

Fizikalna terapija

 • Ultrazvuk
 • Laser
 • Elektroterapija
 • Magnetoterapija

Kontakt

PERONEUS D.O.O.
A. G. Matoša 8
10360, Sesvete
Mob.: 098/894 643
info@sonoskills.hr